2009-08-23 23:50 #0 av: MattiasNowak

Olika motorcyklar har olika typer av service. I den här artikeln så berör vi olika punkter av servicen i en ganska allmän inriktning, inte inriktat på en specifik modell. Bilder kan visa på en viss modell men de är endast där för att visa ett exempel. Den här artikeln berör motorcykelns chassi.

Olika punkter i servicen
Det finns många olika saker som ska kollas över när det är dags för service. Här följer en lista på några grundläggande saker som ska kontrolleras, smörjas eller justeras.

* Kontrollera / Byta Kedja
* Kontrollera / Byta Drev
* Kontrollera / Byta Bromsbelägg eller Bromsbackar
* Kontrollera / Byta Bromsskivor
* Lufta Bromsar
* Justera Bromsar
* Smörja upp Kedja

 

Kontrollera / Byta Kedja och Drev - Smörj Kedjan
Ytterligare en relativt enkel punkt. Det är mycket viktigt att byta drev och kedja i tid så man slipper putta hem sin motorcykel.

För att kontrollera dreven behövs oftast ingenting plockas bort, det går att se på många motorcyklar ändå. Det skulle vara framdrevet i så fall eftersom det kan sitta en täckande kåpa över.

drev bra dåligt.jpg
Källa: Canyon Chasers 2009-08-23

* Ta loss kåpan som täcker framdrevet.
* Plocka loss låsclipset och "brickan" på kedjelåset.
* Släpp muttern till bakhjuls-axeln.
* Släpp av spännskruvarna / spännhakarna som låser bakhjulet bakåt.
* Skjut fram hjulet så att kedjan blir slak.
* Plocka ur kedjelåset och lyft av kedjan.
* Kontrollera skicket på kedjan.
* Montera loss främre drevet om det skall bytas.
* Montera även loss bakre drevet om det skall bytas. För att göra detta krävs det att bakhjulet monteras loss.
* Montera tillbaka bakdrev och framdrev, sätt dit nytt om det gamla är slitet.
* Montera tillbaka kedja och justera så att kedjan får rätt "spel".
* Spänn fast bakhjulet.
* Smörj upp kedjan med lämplig kedjeolja / kedjevax.
* Sätt fast kåpan som täcker framdrevet.

kedja.jpg
Källa: DR650 Chain Page 2009-08-23

Kontrollera / Byta Bromsskivor, Bromsbelägg, Bromsbackar
För att kontrollera bromsskivorna så behöver man oftast inte montera loss någonting. Dom syns väldigt bra ändå. Däremot för att kontrollera belägg kan man behöva montera loss bromsoket och för backar montera loss den fälg där backarna sitter.

För kontroll av belägg.
* Montera loss bromsoket, sitter oftast med en eller två skruvar.
* Kontrollera tjocklek på slitytan på belägget.
* Om belägget är för slitet byts detta ut.
* Belägg kan sitta på ett flertal olika sätt, oftast med en stav som sitter med låsclips.
* Återmontera beläggen och oket.

bromsbelägg.jpg
Källa: HotBikeWeb 2009-08-23

För kontroll av backar.
* Skruva loss alla stag och vajrar som går till bromsen.
* Skruva loss mutter till hjulet och dra ur axeln.
* Lyft ur bromsen ur fälgen.
* Kontrollera tjocklek på slitytan på backarna.
* Om backarna är för slitna byts dessa ut.
* Om man byter backar så kan man behöva slipa ur lite i trumman eftersom det brukar uppstå en liten "slitagekant" längst ur.
* Lyft tillbaka bromsen i fälgen.
* Montera fälgen, stagen och vajrarna igen.

Byte av bromsskiva.
* Skruva loss bromsoket.
* Ta bort muttern och axeln så att hjulet lossnar.
* Skruva loss skivan.
* Sätt dit en ny skiva.
* Skruva tillbaka hjulet och bromsoket.

disc_flat_640x365.jpg
Källa: Off-Road.com 2009-08-23

Lufta / Justera Bromsar

Luftning av bromsar.
* Skruva loss locket på bromsvätskebehållaren.
* Se till att ha bra nivå där innan nästa steg.
* Öppna luftskruven på oket.
* Låt vätskan rinna igenom.
* Fyll på i behållaren om det skulle behövas.
* När det inte längre kommer någon luft så dras luftskruven åt.
* Kontrollera att det är rätt nivå i bromsvätskebehållaren.
* Sätt tillbaka locket på behållaren.

Justering av bromsar.
Justering av trumbromsar är väldigt lätt. På de flesta motorcyklar så är det en mutter som sitter på bromsvajern eller bromsstaget som man spänner eller släpper för att få önskad bromsverkan.