2009-08-23 23:46 #0 av: MattiasNowak

Olika motorcyklar har olika typer av service. I den här artikeln så berör vi olika punkter av servicen i en ganska allmän inriktning, inte inriktat på en specifik modell. Bilder kan visa på en viss modell men de är endast där för att visa ett exempel. Den här artikeln berör motorcykelns motor.

Olika punkter i servicen.
Det finns många olika saker som ska kollas över när det är dags för service. Här följer en lista på några grundläggande saker som ska kontrolleras, smörjas eller justeras.

* Byta Olja
* Byta Oljefilter
* Kontrollera / Byta Tändstift
* Kontrollera / Justera Ventiler


Byta olja och oljefilter
Det här är en ganska enkel punkt i servicen som dock är väldigt viktig, speciellt på högpresterande motorer. Oljan och filtret ska bytas olika ofta och tabell finns oftast i manualen till motorcykeln.

olja och filter.jpg
Källa: Ducati.ms 2009-08-23

* Börja med att tappa ur den gamla oljan, oljepluggen sitter alltid i underkant på motorn.
* Ta under tiden ur det gamla oljefiltret om sådant finns på motorcykeln.
* Låt oljan droppa ur och montera under tiden i det nya oljefiltret.
* Montera tillbaka oljepluggen.
* Fyll på med rätt mängd olja, den rätta mängden står ibland på motorn, annars får man kolla i manualen till sin motorcykel.


Kontrollera / Byta tändstift
Det här är också en enkel punkt i servicen, den är inte lika livsviktig som oljan då motorn inte lika lätt går sönder på grund av ett dåligt tändstift.

tändstift.jpg
Källa: AA1Car 2009-08-23

* Montera bort allt som sitter i vägen så att det går att komma åt tändstiften.
* Lyft av tändhatten / tändhattarna.
* Skruva ur tändstiften och kontrollera färgen på dom, se även om det finns "beläggningar" på dom.
* Om tändstiften är dåliga eller har gått långt så byt ut dom.
* Montera tillbaka tändstiften och tändhattarna.
* Montera allt som tidigare plockades bort för att komma åt.


Kontrollera / Justera Ventiler
Den här punkten är inte alls lika enkel som dom andra utan kräver en del erfarenhet. Dessutom krävs en användarhandbok / verkstadsmanual där handledning och alla värden står.

ventil.jpg
Källa: Ledametrix 2009-08-23

* Montera bort allt som sitter så att man inte kommer åt motorn.
* Montera loss kåpan / kåporna som täcker ventilskaften och justeringen av spelet.
* Mät med bladmått hur stort spelet är.
* Justera om det skulle behövas. Om det behöver justeras så finns lite olika sätt. Vanligast är att man släpper en mutter och skruvar ihop spelet. Sen finns även det systemet där man lägger emellan schims (tunna brickor) för att justera.
* Skruva tillbaka allt så som det satt innan.
* Var noga med att dra åt alla skruvar och muttrar, speciellt de till justeringen.