2013-07-28 07:23 #0 av: Leo

Annu en vacker dag ar i antagande och var har jag min cykel?? Jo hon star pa en verkstad och vantar pa delar som forhoppningsvis landar imorrn. Men det blir inte battre for det for nu ar motorn grann sa da maste jag ju fixa till ramen och cykeln iovrigt oxa. Sa man kan lugnt saga att formodligen ar korandet denna sommaren over.

Men NASTA sommar rullar hon igen grann och fin